Římskokatolická
farnost Štípa
Mariánské nám. 57
763 14 ŠTÍPA

Číslo účtu:

172746415/0300

Telefon:
733 741 900
E-mail:

fastipa@ado.cz Najdete nás zde Aktuální počasí ve Štípě Liturgický kalendář

> aktuálně (aktualizace 08. ledna 2021)

Aktuálně

Bohoslužby

Živé vysílání z kostela

Tříkrálová sbírka

Přání

V tichém úžasu nad velikou Boží láskou, se sepjatými dlaněmi, s čistým srdcem dítěte a s duší naplněnou chválou a díkem, přivítejme jednorozeného Božího syna, zvláště když na blízku je Maria.

Vánoce plné pohody, klidu a Boží požehnání v novém roce přeje a o modlitbu prosí
P. František Sedláček, štípský farář

Vánoce 2020

Zapište se, prosím, na služby

Sběr použitých svíček

Máš použité svíčky a nevíš, co s nimi? Přines je ke kapli sv. Eliáše, kde je na ně připravena krabice. Starý vosk použijeme na výrobu nových svíček.
Sestry karmelitánky

DÁREK, který rozzáří všechny temnoty

Finanční dary

Děkujeme všem farníkům, poutníkům i návštěvníkům našeho poutního místa za finanční dary zaslané na náš účet (č. účtu: 172746415/0300).

QR Platba

Všechny příspěvky budou použity na umoření bankovního úvěru, který farnost použila na dokončení oprav zázemí pro poutníky a úprav okolí kostela.

Advent jako příležitost k obnově manželství

Milí přátelé, přijměte, prosím, pozvání k obnově manželství v adventní době.
Více na  www.vizovice.dcpr.cz/advent
Centrum pro rodinu Vizovice z.s.

Opravy a restaurování

Věčné sliby sestry Adélky Feitové

Ke stažení/odkazy

Vzpomínka na P. Otakara Pěluchu

Hlasujte o nejhezčí úpravu v soutěži Má Vlast

Facebook poutního místa Štípa

Modlitby

Žehnání

© 2006–2020 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál