Římskokatolická
farnost Štípa
Mariánské nám. 57
763 14 ŠTÍPA

Číslo účtu:
172746415/0300
Telefon:
733 741 900
E-mail:

fastipa@ado.cz Najdete nás zde Aktuální počasí ve Štípě Liturgický kalendář

> aktuálně (aktualizace 30. listopadu 2016)

Aktuálně

Udělování Svátosti nemocných

Svátost nemocných se bude ve Štípě udělovat v pondělí 5. prosince 2016  při mši svaté v 10:30 hod. Příležitost ke svátosti smíření bude od 9:30 hod.

Adventní koncert ZUŠ Morava

Srdečně Vás zveme na adventní koncert, který se uskuteční v kostele Narození Panny Marie v neděli 4. prosince 2016 v 15.30 hod. Vystoupí žáci a učitelé ZUŠ Morava. Vstupné dobrovolné.

Adventní odpoledne

Pořad bohoslužeb

Opravy kostela Narození Panny Marie ve Štípě v roce 2016

Restaurování výmalby

V letošním roce pokračuje restaurování výmalby kostela Narození Panny Marie.
Práce provádí restaurátoři Mgr. art. Dušan Rohlík, Mgr. art. Filip Menzel a akademická malířka Yvona Ďuranová.

Restaurované plochy výmalby v roce 2016: svislé plochy presbytáře včetně římsy, svislé plochy obou bočních kaplí, klenby a strop podkůří, vstupní prostory kostela

V tomto roce se předpokládá dokončení restaurování výmalby.

Celkový rozpočet restaurování výmalby v roce 2016 bez nákladů na lešení činí 1 455 687 Kč.

 

Dotace

Farnost obdržela od Ministerstva kultury z Programu záchrany architektonického dědictví finanční příspěvek na restaurování výmalby částku 1 200 000 Kč.

Statutární město Zlín přispělo z Kulturního fondu na restaurování výmalby 160 000 Kč.

Zbylé náklady budou hrazeny ze sbírek farníků a darů dobrodinců.


VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME.

Plnomocné odpustky

V tomto jubilejním roku slavícím výročí narození svaté Marie Magdalény de´Pazzi se můžou získat plnomocné odpustky při splnění obvyklých podmínek (svátostné smíření, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl svatého Otce) a vzývání Panny Marie Karmelské a svaté Marie Magdalény de´Pazzi ve všech kostelech, kde působí karmelitky a karmelitáni. Více informací...

Sbírky v roce 2016

Otevřené brány

Kostel Narození Panny Marie je zařazen do projektu Otevřené brány. Interiér chrámu si můžete prohlédnout od 1. května do 30. září denně kromě pondělí.  Možnost komentované prohlídky zdarma.
Otevírací doba: úterý až sobota 10.00 - 17.00, neděle 13.00 - 17.00.

V průběhu bohoslužeb se od prohlídky upouští. Více informací...
         

Přednáška otce Vojtěcha Kodeta

Modlitby

Žehnání

© 2006–2015 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál