Římskokatolická
farnost Štípa
Mariánské nám. 57
763 14 ŠTÍPA

Číslo účtu:
172746415/0300
Telefon:
733 741 900
E-mail:

fastipa@ado.cz Najdete nás zde Aktuální počasí ve Štípě Liturgický kalendář

> aktuálně (aktualizace 09. dubna 2020)

Fotogalerie

      

Aktuálně

Živé vysílání z kostela

Reportáž ČT24

Služba otce Františka Sedláčka

Farníkům jsem nadále k dispozici, pokud potřebují posloužit svátostmi – stačí zatelefonovat a domluvit si čas k přijetí svátosti smíření nebo svatého přijímání. A na telefonu 733 741 900 jsem jim k dispozici také v případě, že se potřebují vypovídat – zpovídat na dálku sice nejde, ale svůj čas jim věnovat můžu. Pro ty, kteří se chtějí sami pomodlit, je každý den od rána až do deváté večerní otevřena klášterní kaple. A dál také pokračuji ve slavení bohoslužeb v kostele. Tak jako všude jinde jsou pochopitelně neveřejné, poprosil jsem ale farníky, aby mi na e-mail poslali své fotografie, které si chci dát na kostelní lavice, abych se při slavení liturgie v kostele necítil sám a zároveň viděl tváře těch, za které se modlím. A novinkou, kterou jsme právě zprovoznili, je i živé vysílání z kostela. Lidé se tak ke mši svaté v našem kostele mohou připojit aspoň na dálku.

Rozpis služeb v kostele ve Svatém týdnu

Reportáž ČT ze Štípy – soukromé mše

  • Odkaz na reportáž
  • Pan farář František Sedláček prosí, aby mu farníci poslali na email fastipa@ado.cz své fotografie, které si dá do kostela na lavice, aby se v kostele necítil sám a zároveň se bude za všechny modlit.

Ke stažení/odkazy

Modlitba olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera

Pro tuto mimořádnou situaci, kdy věřící nemohou na mši svatou, napsal arcibiskup olomoucký, metropolita moravský a místopředseda ČBK Jan Graubner speciální modlitbu.

Mimořádné opatření

VŠECHNY VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY VE ŠTÍPĚ JSOU AŽ DO ODVOLÁNÍ ZRUŠENY. Zapsané intence mší sv. budou v dané dny slouženy soukromě.

Naši biskupové věřící dispenzují od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách a doporučují slavit Den Páně v rodinném kruhu a mše sv. se účastnit prostřednictvím sdělovacích prostředků, nezapomínejme na možnost Duchovního svatého přijímání.

 

 

Každý den od 8.00 do 21.00 je k soukromé modlitbě otevřena kaple sv. Eliáše.

 

Modleme se nejen za zemřelé a nemocné, ale také za to, aby nákaza ustoupila i za ty, kdo v církvi a společnosti nesou odpovědnost.

Nové fotogalerie

Vzpomínka na P. Otakara Pěluchu

Hlasujte o nejhezčí úpravu v soutěži Má Vlast

Facebook poutního místa Štípa

Modlitby

Žehnání

© 2006–2015 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál