Římskokatolická
farnost Štípa
Mariánské nám. 57
763 14 ŠTÍPA

Číslo účtu:
172746415/0300
Telefon:
733 741 900
E-mail:

fastipa@ado.cz Najdete nás zde Aktuální počasí ve Štípě Liturgický kalendář

> Kalendář

Poutní chrám Narození P. Marie.

Kalendář

2019

Sobota 16.2. II. farní ples

Neděle 3.3. Karneval
Neděle 17.3. Představení dětí k I. svatému přijímání
Sobota 6.4. Pouť děkanátů Vizovice a Zlín na Velehrad
Úterý 16.4. Sederová večeře
Pátek 26.4. Pouť mužů do Sazovic a Malenovic
Středa 1.5. Ministranský den v Olomouci
Sobota 4.5. Pouť sv. Jan Sarkandr
Neděle 12.5. Svátek matek
Pátek 17.5. až neděle 19.5. Pouť do Krakowa - ženy
Pátek 25.5. Noc kostelů
Neděle 2.6. I. svaté přijímání
Pátek 14.6. Mše pro mládež a táborák
Čtvrtek 20.6. Boží Tělo – průvod
Neděle 23.6. Pouť dětí do Bohuňovic
Neděle 7.7. Výročí posvěcení kostela
Pondělí 15.7. – čtvrtek 18.7. Tábor ministrantů – Ktíš
Pondělí 22.7. – pátek 26.7. Společná dovolená Koclířov
Neděle 4.8. Koncert Hudeček
Pondělí 5.8. až středa 7.8. Pouť mládeže do Krakowa
Sobota 17.8. Pouť na Svatý Hostýn
Neděle 18.8. Malá pouť
Sobota 31.8. Pouť rodin na Svatý Hostýn
Neděle 1.9. Žehnání aktovek
Sobota 7.9. 13,30 mše svatá v kostelíku + 17,00 v kostele
Neděle 8.9. Hlavní pouť – 7,00 + 8,15 + 9,30 + 11,00 požehnání v 15 hodin
Středa 18.9. Adorační den Štípa
Neděle 10.11. – sobota 16.11. Pouť do ŘÍMA – 30 let od kanonizace Anežky ČESKÉ
Neděle 1.12. Adventní odpoledne a žehnání adventních věnců

První mariánské soboty

  • každou první sobotu v měsíci
  • od 16.00 svátost smíření
  • 16.30 modlitba růžence
  • 17.00 mše svatá
  • 17.45 adorace

INFORMACE PRO POUTNÍKY

© 2006–2015 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál