> Společenství > Modlitby matek

Modlitby matek

Společenství maminek ve Štípě vzniklo na podzim roku 1992 a to na podnět kněze farnosti Otakara Pěluchy. Při jeho zrodu stála (a pomáhala) farní hospodyně, paní Blaženka Pěluchová – naše „teta“, jak ji s láskou oslovovaly nejen děti, ale i dospělí. K původním šesti členkám se postupně přidávalo stále více maminek, neboť i ony pociťovaly touhu modlit se za své děti a rodiny vůbec. Jak se společenství rozrůstalo, vznikla potřeba jej rozdělit. Dvě samostatné skupinky se tedy scházely nezávisle na sobě.
V roce 1995 vzniklo v Anglii modlitební hnutí Modlitby matek. To se postupně rozšířilo i do jiných zemí světa, včetně České republiky. Společenství maminek ve Štípě se k němu také připojilo, neboť prosit o požehnání pro své děti je společným přáním všech maminek.
Na každém setkání se modlí podle brožurky, kterou napsala sestra Veronika (zakladatelka hnutí Modliteb matek). K této modlitbě je přidávána i modlitba desátku růžence, neboť Štípa je poutním místem a zdejší obyvatelé mají k P. Marii zvláštní vztah. Podle zásady: „Kdo zpívá, dvakrát se modlí“, zpívají maminky písně z Hosany a Koinonie. I když jejich zpěv není dokonalý, zpívají velmi rády a vroucně. Během modlitby poznávají, že Pán Ježíš chce, aby odevzdaly své děti do jeho rukou. Jedině tak může působit v jejich životech a zmírnit jejich bolesti a těžkosti.
V adventní době mají maminky společné setkání s knězem na faře. V létě jezdí na několikadenní duchovní obnovu – ztišit se a načerpat nové síly. Jednou ročně se setkají s ostatními maminkami České republiky, pod vedením národní koordinátorky hnutí Modliteb matek pro Českou republiku, paní Markéty Klímové.

K nejstarším společenstvím přibyly v roce 2010 dvě nové skupinky. V současné době tedy v naší farnosti fungují již čtyři skupiny modlících se matek. Společenství maminek zůstává otevřeným a rádo přivítá další maminky.


Díky tobě, milý Pane,
za dar mateřství.
Je to důstojné a požehnané povolání.
Pane, často zapomínáme,
jak velice nám věříš,
když svěřuješ své drahocenné děti
do naší péče.
Prosíme tě, pomoz nám, abychom vždy
uměly docenit poslání matky.

 

(Modlitba díkůvzdání za mateřství)

 

Vedoucí skupinek / místo a čas modlitby

  • Věra Krejčí / každý pátek v rodině ve 20.00
  • Lenka Pavlovská / 1 x za 14 dní v úterý v rodině v 19.00
  • Tereza Bobálová / každé úterý v kapli sv. Eliáše ve 20.00
  • Jarmila Předínská
     

Odkazy/ke stažení

 

© 2006–2020 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál