> Společenství > Modlitby otců

Modlitby otců

V Modlitbách otců se snažíme spolupracovat s Pánem na obnově otcovství skrze modlitbu. Hlavním prvkem spirituality tohoto hnutí je hledání Boží vůle v našich životech prostřednictvím úplného odevzdání se do Božích rukou, v plné důvěře v Jeho plány.

Společenství Modliteb otců ve Štípě se schází každý čtvrtek večer v zákristii.
Kdokoliv kdo má chuť, se společně modlit za Boží požehnání pro naše rodiny – manželky a děti, je vítán.

Kontakt: Jiří Kubeša, email: jkubesa@gmail.com

Modlitby otců jsou součástí Solace Community (Společenství Útěcha). Velký dík za vznik Modliteb otců patří Modlitbám matek, které vznikly jako první z tohoto společenství a v krátkém čase se rozšířily do celého světa. Třetí větví Společenství Útěcha jsou Děti víry.

Děkujeme Ti, Pane, náš Bože,
za překrásný dar otcovství.
Dej, abychom měli vždy
pěkný vztah s našimi dětmi
a daruj nám trpělivost a naslouchající srdce,
abychom rozpoznali jejich potřeby
a abychom v nich viděli Tebe.

Kéž nikdy nezapomeneme,
Jak důležité je být otcem.


Část Modlitby díkuvzdání za otcovství.

 

Odkazy/ke stažení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2006–2020 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál