> Společenství > Terciáři > 15. listopad 2008

Setkání - 15. listopad 2008

Společné sobotní setkání terciářů bylo nejen duchovně bohaté, ale i spontánně radostné. Přispěla k tomu určitě návštěva našich přátel z farnosti Olomouc – Hejčín, kde působí naši bratři kněží – otec Benedikt a Melichar. Díky naší jubilantce jsme byli i velmi bohatě pohoštěni.
Tento den jsme zrovna vzpomínali na všechny karmelské zemřelé a i mše svatá byla věnována tomuto a osobnímu úmyslu. Nádherné evangelium o vzkříšení Lazara a zamyšlením v homilii nad touto událostí, nad Martou, nás o. Melichar připravil na následnou přednášku. Byla na téma „Ježíš je můj Pán.“ Jeho slova byla pro nás pohlazením, protože hovořila o tom, co všichni zakoušíme občas ve svých životech nebo čeho se máme v budoucnu vyvarovat. Hovořil o tom, že mnohdy „teoreticky“ Ježíše vyznáváme, ale naše srdce je daleko. Uvedl také příčiny, proč se tomu děje:

 • Neobrácené srdce: Je to nebezpečné zvláště pro ty, kteří vyrůstali v tradičním křesťanském prostředí. Určitá zvykovost brání osobnímu vztahu ke Kristu. Můžeme si připomenout rozhovor Nikodéma s Ježíšem ( J 3,3 ). Jen osobním živým vztahem k Pánu můžeme uchránit své srdce. K tomu se vztahuje určitá arogance v církvi – mnozí z nás „prostě všechno ví“. Nikdo jim nemusí nic říkat, mají věci dobře srovnány a pod kontrolou.
 • Tvrdá šíje: Vystihuje naši svévolnost, neochotu podrobit se. Týká se to většinou silných povah, kteří si vždycky vystačili sami, kteří nepotřebují rady jiných, mají všechno pod kontrolou. Ve světě je to snad někdy potřeba, ale v křesťanství ne.
 • Chybějící bázeň Boží: Můžeme si někdy dělat z Boha „kámoše“, který vždy přispěchá podle mých přání na pomoc. Bůh ztrácí důstojnost, autoritu.
 • Vyjetá kolej, naše povahové rysy: Člověk musí mít řád, ale nesmí ho to zotročit.
 • Naše malá království: Dáváme přednost jiným oblastem svého životě než Pánu ( peníze, můj volný čas, vztahy…). Svou energii vyplýtváme na něčem jiném, než abychom Pánu všechno patřičně odkládali a tím přispěli k vlastní svobodě našeho ducha.
 • Neřád v životě: Náš život je plný neuspořádanosti a nepromyšlených zvratů. Těžko k nám může přijít Duch, který nás povede, když se necháme vláčet lidmi, světem, věcmi. Bohu mohu vydat jen to, co mám ve svých rukou.

  Která z těchto překážet na cestě k učednictví se týká nejvíce mě? Zkusme si říct. “Pane, jak se ti vládne v mém životě, jak jsi tam přijatý, kolik v něm máš prostoru, na co se tě ptám?“ Díky otče!
   

Na přiložených fotografiích můžeme vidět:

 • farní kostel v Hejčíně – pohled od fary
 • „vzorný hejčínský farník“ – smysl pro humor nechybí
 • posezení na faře pro potřebné
 • portrét nově zvoleného generálního převora řádu karmelitánů, který byl na generální kapitule zvolen vloni 4. – 22. září v Sassone u Říma. Je jím Fernando Millán Dometal ze Španělska. Je mu 45 let a do té doby působil na Teolog. fakultě v Comillas, má doktorát z filozofie a teologie.

AP

© 2006–2020 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál