> Varhany > Krátce o štípských varhanách

Krátce o štípských varhanách

Varhany postavili roku 1890 František Čapek a Max Zachistal z Kremže (nynější Rakousko) a štípský nástroj patří k jejich největším a nejkvalitnějším dochovaným dílům. Stavbu varhan ve výši 5.500 zlatých hradil tehdejší patron kostela hrabě František Seilern. Varhany jsou vyrobeny z velké části ze dřeva tzn. impuls od klávesy až k píšťale je veden pomocí systému dřevěných táhel (mechanická traktura).Vzdušnice jsou modifikované kuželkové (na místo kuželky je olověný plíšek).Dispozice nástroje je romantická, obsahuje pěkné flétny, mohutný pedálový zvuk i jasnou mixturu. Rejstřík Clarinet je jazykový.

Dispozice nástroje

I. manuál II. manuál Pedál
1. Bourdon 16´ 13. Lieblich gedact 8´ 23. Contrabass 16´
2. Principal 8´ 14. Principal 8 24. Subbass 16´
3. Gamba 8´ 15. Rohlflöte 8´ 25. Violonbass 16´
4. Gemshorn 8´ 16. Salicionál 8´ 26. Octavbass 8´
5. Hohlflötte 8´ 17. Aeolina 8´ 27. Cello 8´
6. Gedact 8´ 18. Vox coelestis 8´  
7. Octav 4´ 19. Clarinet 8´(jazyk)
8. Viola 4´ 20. Prestant 4´
9. Hohlflötte 4´ 21. Flötte dolce 4´
10. Kvinta 5 1/3´ 22. Progresiv 2 2/3´
11. Cornet 2 2/3´  
12. Mixtura 1 1/3´

Odkazy k této sekci:

Krátce o varhanách Restaurování varhan Sponzoři a dárci, kteří podpořili restaurování varhan Cyklus koncertů “Kouzlo varhan“

© 2006–2020 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál