> Varhany > Restaurování varhan

Restaurování varhan

III. etapa restaurování byla zahájena

Část štípských varhan se dočkala restaurování

1. 10. 2008
V poutním kostele Narození Panny Marie ve Štípě je v těchto dnech rušno. Probíhají zde totiž poslední dokončovací restaurátorské práce na pedálových píšťalách místních varhan.
Varhany postavili roku 1890 František Čapek a Max Zachistal z Kremže (nynější Rakousko) a štípský nástroj patří k jejich největším a nejkvalitnějším dochovaným dílům. Stavbu varhan ve výši 5.500 zlatých hradil tehdejší patron kostela hrabě František Seilern. Varhany jsou vyrobeny z velké části ze dřeva tzn. impuls od klávesy až k píšťale je veden pomocí systému dřevěných táhel.

Samotné restaurování začalo již na jaře, kdy všechny dřevěné pedálové píšťaly byly odvezeny do restaurátorské dílny varhanáře Dalibora Michka do Studének u Jihlavy. Zde prošla každá z nich důkladnou očistou, následně bylo provedeno nutné opravení poškozených částí, několika násobná impregnace proti červotoči, penetrace pro zpevnění stěn a nakonec každá píšťala byla lazurována včelím voskem.
Pak všechny píšťaly čekaly na mistry varhanáře až z dalekých Drážďan, kteří provedli odbornou montáž zpět do varhan. V těchto dnech probíhá už jen ladění a velmi důležitá regulace systému ovládání varhan.
„Jsme moc rádi, že se nám podařilo v letošním roce zrestaurovat alespoň malou část nástroje. Před námi však zůstává ještě více než polovina varhan, která na restaurování teprve čeká. Snad se nám brzy podaří nashromáždit dostatečné prostředky, aby v práce mohly pokračovat“ sdělil štípský varhaník Tomáš Kuběna.
Kompletní zrestaurovaná část varhan se lidem představí 19. října 2008, kdy ve Štípě plánují další koncert z cyklu „Kouzlo varhan“. Vystoupí na něm varhaník Josef Fojta a cimbálová muzika Hradišťan s Jiřím Pavlicou. „Nevšední vystoupení Hradišťanu spolu s varhanami má být jednak poděkováním všem kdo na restaurování varhan přispěli a také prosbou o další podporu“ doplnil Tomáš Kuběna.

Historie restaurování varhan

Od roku 1890, kdy byl nástroj postaven bylo provedeno pouze několik málo, spíše neodborných oprav, žádná z nich však nepředstavovala zásadní zásah a nástroj se tedy zachoval v nezměněné podobě a to jak po technické, ale především zvukové stránce.

V posledních letech můžeme pozorovat silné působení červotoče a dřevokazného hmyzu. V roce 1996 byl sice proveden základní zásah proti červotoči, ale kvůli nedostatku finančních prostředků se nepřistoupilo ke komplexní impregnaci celého nástroje a dřevěné podlahy kůru. Taktéž za více jak sto let nebylo přistoupeno k odbornému seřízení celého systém varhan.
Přizvaní odborní varhanáři navrhují zachování nástroje v nezměněné podobě tj. odbornou restaurování. To by znamenalo vyhubení dosud aktivního červotoče, následně vyjmutí všech píšťal jejich konzervace, opravu poškozených částí, vyjmutí všech ventilů a všech těsnění ve varhanách, popraskaných měchů. Skříň varhan by byla impregnována a ošetřena její výzdoba. Všechny poškozené součásti varhan by byly odvezeny do varhanářské dílny a tam odborně opraveny případně vyrobeny repliky. Dřevěná podlaha kůru by byla taktéž ošetřena, nejvíce poškozené části vyměněny. Po důkladném ošetření všech částí a dílů varhan by byly píšťaly vráceny do varhan a nástroj by se seřizoval, intonoval a nakonec až ladil.

V roce 2006 bylo rozhodnuto o celkovém restaurování nástroje. Byla ustanovena odborná organologická komise složená jak z místních varhaníků, kteří nejlépe znají nástroj, diecézního organologa, organologa Národního památkové ústavu. Restaurátorskými prácemi byl pověřen tandem varhanářů – hlavní vedoucí tohoto týmu je Kristian Wegscheider z Drážďan, který s podobnými nástroji má bohaté zkušenosti. Provádí restaurování vzdušnic, traktury, kovových píšťal, ladění. Varhanář Dalibor Michek ze Studének u Jihlavy provádí restaurování dřevěných píšťal, impregnaci nástroje proti dřevokaznému hmyzu, restaurování měchu varhan. Intonaci v romantickém duchu prování zkušený mistr intonér Matthias Ulmann z Německa. Restaurování je rozděleno na několik dílčích etap, aby byla k dispozici alespoň část varhan vždy k doprovodu liturgie nebo malému koncertu.
V letech 2005-2006 Římskokatolická farnost za podpory města Zlína začala s první částí odborného restaurování prvního manuálu a části pedálu.
V roce 2008 se podařilo dokončit restaurování pedálu. V současné době je provedena asi polovina nejnutnějších prací v hodnotě 1,5 milionu korun.

Další práce, které jsou nutné k záchraně varhan ve Štípě:
• Restaurování měchu a vzduchového hospodářství
• Restaurování 10 rejstříků druhého manuálu
• Restaurování hracího stolu
• Regulace tónové a rejstříkové traktury
Náklady nutné k dokončení jsou ještě odhadovány na 1,5 milionu korun.

Prosba o pomoc při restaurování

Pro zdárné dokončení restaurování je nutné nashromáždit 1,5 milionu korun. Obracíme se proto tímto na všechny jedince i firmy ochotné podpořit restaurování varhan ve Štípě o pomoc. Všichni dárci budou uvedeni na pamětní desce umístněné na varhanách, generální sponzoři jsou uváděni jako partneři při pořádaných koncertech “Kouzlo varhan“.

Bylo by škoda kdybychom nevynaložili naše úsilí varhany zachránit, zvláště když se jedná o nástroj co do své velikosti, stáří i řemeslnému zpracování na celém regionu jedinečný a unikátní.
Pokud je ve Vašich možnostech jakkoliv přispět k záchraně štípských varhan obraťte se na varhaníky.

Odkazy k této sekci:

Krátce o varhanách Restaurování varhan Sponzoři a dárci, kteří podpořili restaurování varhan Cyklus koncertů “Kouzlo varhan“

© 2006–2020 Římskokatolická farnost Štípa 
správce stránek: Tomáš Bobál